WOZ360 is een geavanceerde online ‘viewer’ waarin het open-source kaartmateriaal van diverse bronnen is gecombineerd om op een eenvoudige manier de inhoud en de gebruiksoppervlakte van een woning mee te bepalen. WOZ360 is dus geen eigenaar van de kaarten, maar helpt om ze op een eenvoudige manier te gebruiken. Naast de berekening wordt een 3d-model van de woning en van de vloeren weergegeven zodat jij als gebruiker altijd weet wat je berekend hebt. In het 3d-model kun je bijvoorbeeld ook goot-en nokhoogtes controleren.

?    HOE WERKT HET?

Simpel. Je selecteert een adres en klikt op ‘berekenen’ en WOZ360 berekent de inhoud en de vloeroppervlakte. Dit gebeurt door gegevens van het adres samen te stellen. Dat duurt circa 4 seconden per woning.

?    IS DAT WEL NAUWKEURIG?

Ja, dat is heel nauwkeurig. Natuurlijk is het resultaat afhankelijk van de input: is het pand niet juist ingetekend, dan komt er ook een verkeerd resultaat. Ook bij situaties met overbouw, overhangende bomen of een kelder moet de gegeven inhoud en gebruiksoppervlakte met verstand worden geïnterpreteerd. Als de basisgegevens correct zijn, is de nauwkeurigheid ongeveer 97%, ongeacht hoe ingewikkeld het pand is.

?    KAN HET BIJ ALLE PANDEN?

Nee. Het kan alleen bij niet-gestapelde woningen. Bovendien moet je rekening houden met de actualiteit van de gegevens.

?    MOET IK IETS INSTALLEREN?

Nee, je hoeft niets te installeren. WOZ360 werkt volledig online.

?    WELKE LICENTIES ZIJN ER?

Een licentie geldt altijd voor een kalenderjaar en wordt telkens met een jaar verlengd. Opzegging moet uiterlijk 1 november plaatsvinden. Een licentie kan worden aangevraagd voor één of voor meerdere gemeenten.

?    EN DE KLEINE LETTERJES?

Die zijn er niet. Wel wijzen wij erop dat wij geen garantie kunnen geven op kwaliteit of beschikbaarheid van het kaartmateriaal. WOZ360 maakt gebruik van open-source data. WOZ360 is geen eigenaar van die data.

!    MAG IK EEN OFFERTE!

Klik hier om direct een offerte aan te vragen. Je ontvangt dan binnen 24 uur een offerte per e-mail.

? EN WAT ALS IK MEER INFORMATIE WIL?

Klik hier als u ons een vraag wilt stellen.